A Drayman Team Kft. (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Drayman Team Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://draymanteam.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

A Drayman Team Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Drayman Team Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Drayman Team Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Drayman Team Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, <36(20)9355339> és <nagyjudit@draymanteam.hu> elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Drayman Team Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt az <xy> személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb <1> hónap elteltével töröl.

Név: Drayman Team Kft.

Székhely: HU 1196 Budapest Kisfaludy utca 181.

Cégjegyzékszám: 01-09-864697

A bejegyző bíróság megnevezése:

Adószám: 13620275-2-43

Telefonszám: +36(20)9355-339

E-mail: nagyjudit@draymanteam.hu